REKRUTACJA DO BURSY MIEJSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2020/21 - dokumenty do pobrania

Rekrutacja do Miejskiej Bursy Szkolnej w Zabrzu rok szkolny 2020/2021
Dyrektor Miejskiej Bursy szkolnej w Zabrzy informuje, że rozpoczęliśmy Rekrutację
do Miejskiej Bursy Szkolnej w Zabrzu. Wychowankami Miejskiej Bursy Szkolnej w roku
szkolnym 2020/2021 mogą być uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych, w tym uczniowie wymagający stosowania
specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także słuchacze kolegiów służb
społecznych, w wieku do 24 roku życia. Prosimy o zapoznanie się z Terminarzem rekrutacji.
Zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie do placówki.

Terminarz rekrutacji – rok szkolny 2020/2021:

Rekrutacja dla wychowanków kontynuujących pobyt w Miejskiej Bursie Szkolnej
w Zabrzu – wypełnij deklarację kontynuowania
Składanie deklaracji kontynuowania zamieszkania w Miejskiej Bursie Szkolnej w Zabrzu:
* 11.05.2020r. do 31.05.2020r. - składanie deklaracji kontynuowania zamieszkania w
Miejskiej Bursie Szkolnej w Zabrzu na rok szkolny 2020/2021 – tradycyjnie drogą pocztową
lub na adres e-mail: sekretariat@bursa.zabrze.pl zgodnie ze wzorem deklaracji
* 08.06.2020r. - ogłoszenie wyników rekrutacji dla młodzieży, która kontynuuje
zamieszkanie w Miejskiej Bursie Szkolnej w Zabrzu
Rekrutacja kandydatów (nowych wychowanków): - wypełnij wniosek o przyjęcie
i oświadczenie
* do 29.06.2020r. - składanie wniosku (wniosek o przyjęcie i oświadczenie dla nowych
kandydatów - w zakładce do pobrania) wraz z wymaganymi załącznikami listownie bądź na
adres e-mail: sekretariat@bursa.zabrze.pl Jeżeli zmieni się sytuacja epidemiologiczna w
Polsce również osobiście w sekretariacie placówki w godzinach 8-14
* 01.07.2020r. - ogłoszenie wyników naboru poprzez wywieszenie listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
* do 24.08.2020r. - potwierdzenie woli zamieszkania w Miejskiej Bursie Szkolnej w Zabrzu
telefonicznie bądź drogą elektroniczną
* 24.08.2020r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca:
* do 27.08.2020r. - składanie wniosku w rekrutacji uzupełniającej wraz z wymaganymi
załącznikami w sekretariacie Miejskiej Bursy Szkolnej w Zabrzu
* 28.08.2020r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

DOKUMENTY DO POBRANIA 

Deklaracja kontynuacji pobytu w Miejskiej Bursie Szkolnej w Zabrzu na rok szkolny 2020/21:

https://drive.google.com/open?id=1zTKTCdfei2QFvcH80guUQesE5VZ_JA3e

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych:

https://drive.google.com/open?id=1uiEIcWYvhnmsYvSq5d60DRnccyCEqszK

Wniosek o przyjęcie:

https://drive.google.com/open?id=1RJ8G8ogQzuXTPu95hXzPtUQxFuiQIYBB